PALMA DE MALLORCA, 6 de octubre de 2001.

CONSERVATORI PROFESSIONAL I SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS.

El concierto se inscribió en el marco de la Vª Convenció Internacional de Percussió.

 

 

 

Vibráfono: J. BALDOMERO LLORENS